Bewindvoering

Bewindvoering is een juridische maatregel die in verschillende situaties kan worden ingesteld, er zijn verschillende soorten van bewind.

hulp rondom financiën

MacZense

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Dit kan komen door zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand, dan wel door verslaving of andere omstandigheden. De maatregel houdt in dat de rechter een onafhankelijke, deskundige derde als bewindvoerder aanstelt die de financiële huishouding overneemt. Door  de bewindvoerder moet er verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter. De maatregel wordt ook wel onderbewindstelling genoemd.

Hoe werkt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt toegewezen door de kantonrechter. Als de betrokkene of cliënt zelf vindt dat er beschermingsbewind nodig is, kan er een verzoek tot beschermingsbewind worden gedaan. De bewindvoerder stuurt een verzoekschrift naar de kantonrechter en tijdens een rechtszitting wordt besloten of het beschermingsbewind wordt toegewezen. Pas op het moment van de uitspraak mag de bewindvoerder met de werkzaamheden beginnen. Vanaf dat moment is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiële situatie van de cliënt.

begroting opstellen
accountantsverklaring

Verantwoording van de bewindvoerder

De bewindvoerder is vanaf het moment van de uitspraak van de kantontrechter verantwoordelijk voor de financiën van de cliënt. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind gesteld is. Het is dan ook zijn of haar verantwoordelijkheid om een keer per jaar verantwoording af te leggen aan de kantonrechter en om de administratie rondom het beschermingsbewind bij te houden. Neem vrijblijvend contact met ons op om in contact te komen met een bewindvoerder. 

Kosten van beschermingsbewind

Als cliënt betaal je zelf de kosten van het bewind. De tarieven voor bewind worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op onze tarievenlijst vind je de huidige prijzen van beschermingsbewind. Heb je een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kun je aanspraak maken op bijzondere bijstand van de gemeente. Dit geldt ook als je hoge schulden hebt en daardoor de kosten van het bewind niet zelf kunt betalen. De bewindvoerder die het beschermingsbewind zal uitvoeren kan je daar vrijblijvend meer over vertellen.

gemeente

Diverse aanpak

Wij gebruiken diverse werksessies om ons doel te bereiken

Deskundig advies

Door onze werkervaring kunnen wij de juiste adviezen geven

Professioneel Personeel

Professioneel personeelsbeleid is een succesfactor van Stiching MacZense