WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving.

Wet langdurige zorg

bewindvoering

PGB voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg is zorg voor jeugd en volwassenen die hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Om een Wlz-pgb te krijgen moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u (of uw kind) heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz
  • u heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt voor u is (bewuste keuze gesprek)
  • u sluit met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst af. Daarin staan zakelijke afspraken, zoals het uurloon
  • u moet een zorgbeschrijving invullen. Daarin staat hoe uw zorg eruit gaat zien
  • u mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Soms is dat verplicht (gewaarborgde hulp)
  • u mag geen behandeling betalen uit het pgb