WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet, bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Wet maatschappelijke ondersteuning

trainingen

Pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Een pgb voor Wmo valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiermee regelt u de volgende diensten en hulpmiddelen:

  • huishoudelijke hulp
  • begeleiding in het dagelijks leven
  • dagbesteding of logeeropvang
  • aanpassing van de woning
  • rolstoel of scootmobiel